Sociale Hulpverlening
Wie zijn we Wat doen we Nieuws Wat kan jij doen Foto's Contact Nuttige Links terug naar home

Wij zijn de stille vrijwilligers, maar we doen meer voor onze mensen dan velen weten, we zijn onzichtbaar in het straatbeeld, maar we zijn er wel.

Van kinderen tot ouderen, in elk generatie zijn er mensen die hulp nodig hebben, zij het fysieke of sociale hulp.

Uitleendienst van hulpmiddelen - Eén telefoonnummer 0497 828441

Afdeling Westerlo beschikt in eerste instantie over een uitleendienst met een ruim assortiment van kwalitatieve hulpmiddelen, wij kunnen de mensen volgend uitlenen tegen zeer voordelige voorwaarden. Er worden géén huurprijzen gerekend, enkel een borgsom voor het uitgeleende materiaal. Als lid van het Rode Kruis geniet bovendien van allerlei voordelen.

- Electrisch Hoog/laag bedden
- Standaard ziekenhuisbedden
- armkrukken voor volwassenen en ook voor kinderen
- standaard rolstoelen
- loophulpjes en looprekkken
- Toilet hulpmiddelen

Het uitlenen van deze hulpmiddelen is steeds tijdelijk, gezien de grote vraag en rotatie van deze hulpmiddelen. Met zo'n 170 uitleningen per jaar helpen wij onze bevolking verder. We werken eveneens goed samen met de sociale diensten van de omliggende ziekenhuizen en de palliatieve diensten in onze omgeving.

Brugfiguren werking

Met enkele jonge vrijwilligers begeleiden wij via de scholen, ocmw , e.a. maatschappelijk kwetsbare kinderen thuis. Door o.a. lees- en rekenoefeningen, taal beheersing, schoolagenda. We doen dat in overleg met de ouders en in samenwerking met de ouders.
We kijken naar de thuis en schoolsituatie , en dusdoende de visieuze cirkel van armoede te doorbreken.

Katrien Ballegeer trekt deze Rode Kruis werking.

Vakantiekampen voor kansarme kinderen

Elk jaar slagen wij erin om toch enkele kansarme kinderen die in onze gemeente verblijven mee te laten gaan met de door Rode Kruis Vlaanderen ingerichtte vakantiekampen. Er zij talrijke kinderen niet nog nooit de kans of de mogelijkheid hadden om eens op de vakantie te gaan. De vriendschap die wij krijgen van die kinderen is niet te beschrijven.

Vragen of info : tel 0497/828441 of socialehulpverlening@westerlo.rodekruis.be

Voor al deze discplines zijn wij op zoek naar extra vrijwilligers, al is het maar voor 1 uurtje per week.

_________________________________________________________________________________________________________________

Wie zijn we - Wat doen we - Nieuws - Wat kan jij doen - Foto's - Contact - Links - Home pagina - disclaimer - copyright © Rode Kruis Westerlo 2008