HULPDIENST

 

Home

Afdeling

Historiek

Bloedtransfusie

Uitleendienst

Hulpdienst

Jeugd RK

Internationaal

Sociale Hulpverlening

Opleidingen

Nieuws

Vacatures

Links

Contakt

RK lid

contact onze hulpdienst
Onze huidige ploeg van 5 vrijwilligers dient dringend aangevuld te worden om onze interventies van 2009 te bemannen.
 

Onze interventies

 

De vrijwilligers van de Hulpdienst kom je onder andere tegen op allerhande kleine en grote manifestaties waar we instaan voor het verlenen van eerste hulp.

Onze voornaamste taak is het preventief stand-by staan met het nodige materiaal (tent, brancards, ziekenwagen, verzorgingsmateriaal...) en met de nodige opgeleide vrijwilligers die op correcte wijze hulp kunnen verlenen.

Ook verlenen we, indien nodig, bijstand bij rampen.
Dit kan zowel op medisch als op logistiek gebied zijn.
Al onze permanente vrijwilligers hebben minstens een opleiding Helper en een bijkomende opleiding Interventie achter de rug, dit is de basisopleiding. Verder hebben we ook nog onze ambulanciers die buiten de basisopleiding ook nog een cursus Ambulancier of DGH (dringende geneeskundige hulpverlening) achter de rug hebben. 

We hechten veel belang aan de kwaliteit van onze hulpverlening en daarom doen we mee zoveel als mogelijk mee aan bijscholingen en oefeningen.

 

 

 

 

 
Ga hier naar de fotoreeks van onze Hulpdienst..................................foto's