Disclaimer
Wie zijn we Wat doen we Nieuws Wat kan jij doen Foto's Contact Nuttige Links terug naar home

 

Disclaimer

Rode Kruis-Westerlo besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Rode Kruis-Westerlo niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie actueel, correct en volledig is. Rode Kruis-Westerlo behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer Rode Kruis-Westerlo verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal zij na melding hiervan aan de webmaster webmaster@westerlo.rodekruis.be overgaan tot verbetering of aanvulling.

Rode Kruis-Westerlo kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website.

Deze site bevat ook links naar andere websites. Rode Kruis-Westerlo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar de site van Rode Kruis-Westerlo.

PRIVACY STATEMENT

Rode Kruis-Westerlo hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Hoewel de meeste informatie op of via de website beschikbaar is zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

COPYRIGHT

Copyright 2008 Rode Kruis-Westerlo. Alle rechten voorbehouden

De teksten, afbeeldingen, lay-out en andere items op deze site zijn onderworpen aan een copyright en de bescherming van het intellectuele eigendom. Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rode Kruis-Westerlo.

Rode Kruis Westerlo

_________________________________________________________________________________________________________________

Wie zijn we - Wat doen we - Nieuws - Wat kan jij doen - Foto's - Contact - Links - Home pagina - disclaimer - copyright © Rode Kruis Westerlo 2008